Zpět

O projektu

Projekt Škola bez hranic byl financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OPVK (Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání). Tento vzdělávací projekt byl určený základním školám v celé ČR mimo region Prahy. V rámci projektu školám jsme školy podporovali ve čtyřech oblastech:

ZAPOJOVÁNÍ RODILÝCH MLUVČÍ DO VÝUKY

V rámci tohoto okruhu jsme pro základní školy organizovali projektové dny, online vstupy rodilých mluvčí do výuky (virtuální výuka) a lekce konverzace.

VÝUKA METODOU CLIL

Podpora základních škol při zavádění metody CLIL do výuky byla klíčovou aktivitou projektu. Pro školy jsme připravili sadu učebních materiálů, umožňujících systematické zapojení této metody do výuky matematiky, dějepisu, zeměpisu, přírodopisu a občanské výchovy. Cílem zpracované sady není výuku nahradit, ale zpestřit. Pro pedagogy jsme připravili také metodické workshopy zaměřené na metodu CLIL.

PŘÍPRAVA PROJEKTŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Pro školy, které chtěly získat více informací o tom, jak napsat projektovou žádost nebo připravit mezinárodní projekt, jsme připravili e-learningový kurz, metodiku a praktické workshopy včetně možnosti individuálního poradenství při přípravě projektové žádosti.

JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ

Součástí projektu byly rovněž jazykové workshopy němčiny a angličtiny pro učitele základních škol. Zájemci z řad pedagogů měli možnost se zúčastnit prezenčních workshopů angličtiny a němčiny. Prezenční workshopy anglického jazyka navíc doprovázel i e-learningový kurz AJ. Projekt realizovala jazyková a vzdělávací agentura Channel Crossings s.r.o.

VÝUKOVÁ SADA LABYRINTH PRO KAŽDÝ Z UVEDENÝCH PŘEDMĚTŮ OBSAHUJE:

  • Učebnici
  • Pracovní sešit
  • CD s poslechy
  • Metodickou příručku
  • Deskovou hru
  • On-line hry